ตั้งแต่ภรรยาคุณหมอตั้งครรภ์ครั้งที่สอง คุณหมออรรถและภรรยาได้เข้าร่วมโครงการจิตปร…

ตั้งแต่ภรรยาคุณหมอตั้งครรภ์ครั้งที่สอง คุณหมออรรถและภรรยาได้เข้าร่วมโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ ณ เสถียรธรรมสถาน มาโดยตลอด
ขอไว้อาลัยแด่คุณงามความดีของคุณยายจ๋าด้วยครับ

ติดต่อเรา