ลำไส้ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ในร่างกายของคนทั่วไปโดยเฉพาะในระบบทางเดินอาหารจะมีเชื้อ…

ลำไส้ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง🎉

ในร่างกายของคนทั่วไปโดยเฉพาะในระบบทางเดินอาหารจะมีเชื้อจุลินทรีย์อยู่เป็นจำนวนมากกว่าล้านล้านเซลล์ ซึ่งมีทั้งเชื้อที่ดีให้ประโยชน์แก่ร่างกาย และเชื้อไม่ดีซึ่งอาจส่งผลเสียต่อร่างกายและก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมาได้ ดังนั้น การรักษาสมดุลระหว่างเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีและไม่ดีจึงมีความสำคัญต่อร่างกายเป็นอย่างมาก หากร่างกายเสียสมดุลระหว่างจุลินทรีย์ที่ดีและไม่ดี อาจะทำให้เกิดความผิดปกติต่อระบบทางเดินอาหารรวมถึงโรคอื่น ๆ ตามมา ปัจจุบันการรับประทานเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีเสริมเข้าไปในร่างกายจึงมีความนิยมมากขึ้น ซึ่งเรียกจุลินทรีย์ที่ดีเหล่านี้ว่า “โปรไบโอติก” (Probiotics)
.
โปรไบโอติกคืออะไร?
โปรไบโอติก (Probiotic) คือ กลุ่มจุลินทรีย์หรือยีสต์ที่อยู่ในระบบทางเดินอาหาร และระบบอื่น ๆ ของร่างกาย ที่เมื่อมีอยู่ในประมาณที่เหมาะสมจะช่วยในการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เนื่องจากจุลินทรีย์ที่เป็นมิตรเหล่านี้มีส่วนช่วยในการดูดซึมสารอาหาร เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน เสริมสร้างสื่อประสาทและการทำงานของสมอง ช่วยป้องกันและรักษาการติดเชื้อในทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ และช่องคลอด และรักษาภาวะที่ผิดปกติของร่างกาย สามารถพบได้ในอาหาร ดังเช่น นมเปรี้ยว, โยเกิร์ต, กิมจิ, มิโสะ เป็นต้น
.
วิธีดูแลสุขภาพทางเดินอาหาร
การรักษาสมดุลที่เหมาะสมของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพร่างกาย การย่อยอาหาร สุขภาพลำไส้ และระบบภูมิคุ้มกัน โดยคุณสามารถส่งเสริมสุขภาพทางเดินอาหารได้ดังต่อไปนี้
💪 ควบคุมน้ำหนักตัวให้เหมาะสม
💪 ลดการบริโภคน้ำตาล
💪 เพิ่มผักและผลไม้
💪 เพิ่มใยอาหาร คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน และโปรตีนจากพืช
💪 เพิ่มโปรไบโอติก
.
เลือกใช้โปรไบโอติกต้องดูอะไรบ้าง?
เลือกยี่ห้อที่มีความหนาแน่นของประชากรจุลินทรีย์ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้าน CFU (Colony Forming Unit) ทำจาก Capsule ชนิดพิเศษที่ทนต่อกรดในกระเพาะ
ต้องได้รับโปรไบโอติกปริมาณหรือขนาดที่เหมาะสมตามที่แพทย์แนะนำ เนื่องจากอาจทำให้ไม่ได้ประสิทธิภาพหากได้รับในปริมาณต่ำกว่าคำแนะนำ
สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว โปรไบโอติกแต่ละสายพันธุ์อาจไม่ได้เหมือนกัน ต้องเลือกสายพันธุ์เฉพาะที่เหมาะกับภาวะหรือโรคนั้น ๆ
ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มั่นใจในคุณภาพ โดยเลือกจากบริษัทที่ได้มาตรฐาน หรือมีกระบวนการผลิตที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนและเสี่ยงต่อการได้รับชนิดหรือปริมาณของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามที่ระบุในฉลาก
.
“สุขภาพดีเริ่มต้นจากภายใน” การดูแลระบบทางเดินอาหารจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเพราะ 70% ของระบบภูมิคุ้มกันนั้นอยู่ภายในลำไส้ รักษาสมดุลของเชื้อจุลินทรีย์ให้ดีเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และสุขภาพที่ดี พักผ่อนให้เพียงพอ หมั่นออกกำลังกาย และที่สำคัญรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีให้กับร่างกายกันนะคะ

ติดต่อเรา