‘หลงลืม’ อาการที่ไม่มีใครอยากพบเจอ! คนเป็นอัลไซเมอร์ ร่างกายจะมีฮอร์โมนน้อยลงจ…

‘หลงลืม’ อาการที่ไม่มีใครอยากพบเจอ!

คนเป็นอัลไซเมอร์ ร่างกายจะมีฮอร์โมนน้อยลงจึงต้องเติมฮอร์โมนลงไป ซึ่งฮอร์โมนแทบทุกตัวในร่างกายมีผลต่อโรคอัลไซเมอร์แทบทั้งหมด โดยเฉพาะฮอร์โมนไทรอยด์ที่เมื่ออายุมากขึ้นการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ก็จะลดลง เมื่อไทรอยด์ลดลงประสิทธิภาพการทำงานของสมองลดลง คิด จำ แย่ลง ความจำสั้น หลงลืม คิดเลขไม่ได้ ควรเสริมด้วย Thyroid Armour เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง ช่วยป้องกันสมองเสื่อม ช่วยความคิด ความจำ ให้ดียิ่งขึ้น เมลาโทนิน (Melatonin) ช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น เพราะถ้านอนไม่พอจะทำให้สมองเสื่อม และยิ่งนอนดีฮอร์โมนจะซ่อมแซมร่างกายได้ดี

ติดต่อเรา