5 สัญญาณเตือน ‘ภาวะก่อนเบาหวาน’ ที่คุณอาจยังไม่รู้! การดูค่ากรดยูริก ถ้ามีกรดย…

5 สัญญาณเตือน ‘ภาวะก่อนเบาหวาน’ ที่คุณอาจยังไม่รู้!
☀ การดูค่ากรดยูริก
ถ้ามีกรดยูริกสูงจะยิ่งเสี่ยง เมื่อไปตรวจยูริกเราจะอดอาหารเพื่อไปตรวจ แล้วค่ายูริกที่ดีควรจะน้อยกว่า 6 ควรคุมค่ายูริกให้อยู่ในเกณฑ์นี้

☀ การอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง
เพื่อดูภาวะไขมันพอกตับ หากมีภาวะไขมันพอกตับจะยิ่งเสี่ยง เวลาที่มีไขมันพอกตับเยอะๆ จะยิ่งทำให้ตับเกิดการอักเสบ ปกติเวลาไปตรวจสุขภาพจะมีการตรวจค่าเอนไซม์ตับ ซึ่งจะสัมพันธ์กับ ALT (alanine aminotransferase) มากที่สุด ถ้ามี ALT สูงบ่งบอกว่าอาจมีไขมันพอกตับ ถ้ามีค่าเอนไซม์ตับสูงแสดงว่า เกิดไขมันพอกตับแล้วและจะทำให้เกิดตับอักเสบด้วย

☀การดูน้ำตาล ดูได้ 2 แบบ คือ
1. ค่าน้ำตาลทั่วไป ถ้าน้ำตาลเกิน 100 จะยังไม่เป็นเบาหวาน เพราะเบาหวานจะต้องมีค่าน้ำตาลเกิน 126 แต่หากมีค่าน้ำตาลอยู่ในช่วง 100-126 คือ คุณมีภาวะก่อนเบาหวาน ควรต้องระวังเรื่องน้ำตาลให้มากขึ้น
2. ค่าน้ำตาลสะสม ซึ่งจะสามารถดูย้อนหลังได้เลยว่า ค่าเฉลี่ยของน้ำตาลในเลือดของเรา 3 เดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง? การกินอาหารต่างๆ เป็นอย่างไรบ้าง? ก็ให้ดูที่ค่าน้ำตาลสะสม หรือเรียกว่า Hemoglobin A1C ถ้าค่าน้อยกว่า 5.7 ถึงว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี หากเกิน 5.7 ขึ้นไปความเสี่ยงจะสูงขึ้น
แล้วในคนที่เป็นธาลัสซีเมียหรือพาหะธาลัสซีเมียบางครั้งจะดูค่าน้ำตาลสะสมไม่ค่อยได้ เพราะจะมีค่าน้ำตาลสะสมที่จะต่ำกว่าความเป็นจริง เพราะฉะนั้นคนที่มีค่าน้ำตาลสะสมต่ำมากๆ หรือต่ำว่า 5 ลงไป จะต้องไปดูว่าเม็ดเลือดปกติดีอยู่หรือไม่กันต่อไป
ค่าน้ำตาลสะสม ในงานวิจัยจะมีการดูความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของน้ำตาลสะสมกับการเสียชีวิตว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้าง? พบว่า ยิ่งมีน้ำตาลสะสมสูงอัตราการเสียชีวิตจากทุกๆ โรคจะยิ่งสูงขึ้น ถ้าเกิดมีค่าน้ำตาลสะสมต่ำอัตราการเสียชีวิตก็จะต่ำไปด้วย แต่หากว่ามีค่าน้ำตาลสะสมสูงไปถึง 6 ซึ่งถือว่าเป็นค่าน้ำตาลสะสมที่สูงมาก​ (แต่ยังไม่เป็นเบาหวาน) แต่จะทำให้เกิดความเสี่ยงในการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 50% เลยทีเดียว
ถ้ามีค่าน้ำตาลสะสมสูงถึง 6.5 บ่งบอกว่า ‘เป็นเบาหวานแล้ว’
ค่าน้ำตาลสะสมสูงถึง 6.5 ในผู้ชายจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นไปเป็น 3 เท่า
ค่าน้ำตาลสะสมสูงถึง 7 ในผู้หญิงจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นไปเป็น 7 เท่า
แต่ถ้าเราคุมค่าน้ำตาลสะสมให้ต่ำกว่า 5 ได้ จะมีอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่าคนทั่วไป การมีค่าน้ำตาลสะสมที่ต่ำจึงเป็นข้อดีอย่างมากต่อร่างกาย

☀การดูค่าไขมัน ดู 2 ตัว คือ
1. ไขมันดี (HDL) ในผู้ชายหากมีค่า HDL ต่ำกว่า 40 และในผู้หญิงมีค่า HDL ต่ำกว่า 50 จะมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะก่อนเบาหวานมากขึ้น 2. ไขมันไตรกลีเซอไรด์ ถ้าเกิน 150 ถือว่ามีความเสี่ยงในการเกิดภาวะก่อนเบาหวานมากขึ้น
2. การดูค่าความดันโลหิต หากมีค่าความดันโลหิตสูงเกินกว่า ตัวบน คือ 130 ตัวล่าง คือ 85 จะถือว่ามีความเสี่ยงในการเกิดภาวะก่อนเบาหวานมากขึ้น
.
หากคุณมี 5 สัญญาณเหล่านี้ร่วมอยู่ด้วยจะยิ่งทำให้คุณมีโอกาสในการเป็นเบาหวานสูงขึ้น ควรคุมเรื่องน้ำตาล คุมน้ำหนักไม่ให้อ้วนจนเกินไป ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรค เพราะการเป็นโรคใดๆ ก็ตามไม่ใช่เรื่องที่น่าพิสมัยเลย การดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างดีก็เพื่อจะได้มีชีวิตและร่างกายที่แข็งแรงกันต่อไป โดยไม่ต้องฝากชีวิตไว้กับหมอกันนะคะ : )

ติดต่อเรา