เป็นเบาหวาน กินแบบไหนดี

สิ่งสำคัญที่ต้องดูแลในเรื่องอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน คือการรักษาระดับน้ำตาลในเลือด