Q : ทานวิตามิน D เยอะๆ มีอันตรายจริงไหม? A : วิตามิน D เป็นวิตามินที่มีประโยชน์…

Q : ทานวิตามิน D เยอะๆ มีอันตรายจริงไหม?

A : วิตามิน D เป็นวิตามินที่มีประโยชน์มาก เป็นวิตามินอันดับต้นๆ ที่ควรจะกินเสริม ควรกินในฟอร์มวิตามิน D3 วันละ 5,000 iu ควรกินทุกวัน พอกินต่อเนื่องประมาณ 6 เดือนให้ลองเช็กระดับวิตามิน D ถ้าสูงเกินกว่า 50-60 ให้ลองลดปริมาณการกินเป็นกินวันเว้นวัน เมื่อกินวันเว้นวันผ่านไปอีก 6 เดือน ลองตรวจวิตามิน D ดูอีกครั้ง ถ้าระดับยังคงไว้ได้ที่ 50-60 ถือว่าดี แล้วกินเป็นวันเว้นวันไปเรื่อยๆ แต่ถ้าระดับตกลงมาที่ 50 แสดงว่า การกินวันเว้นวันอาจไม่พอ ควรกินเป็นจันทร์-ศุกร์ แล้วหยุดเสาร์-อาทิตย์ ดังนั้นการกินวิตามิน D ที่ดีควรกินแล้วตรวจเป็นระยะๆ หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ว่ายังคงรักษาระดับที่ 50-60 ได้หรือเปล่า (ค่าวิตามิน D ไม่ควรให้เกิน 100 อย่างมากให้อยู่ที่ระดับ 70-80 ส่วนค่าที่เป็นพิษอยู่ที่ 150 ในคนไข้มะเร็งค่าวิตามิน D ควรอยู่ที่ประมาณ 70)

ติดต่อเรา