กินน้อยแต่ยังอ้วน อาจบ่งบอก ฮอร์โมนไทรอยด์มีปัญหา บางคนกินนิดกินหน่อยก็อ้วน บาง…

กินน้อยแต่ยังอ้วน อาจบ่งบอก ฮอร์โมนไทรอยด์มีปัญหา

บางคนกินนิดกินหน่อยก็อ้วน บางครั้งแค่ดมกลิ่นอาหารน้ำหนักก็ขึ้นแล้ว แม้จะจำกัดอาหารยังไงก็ไม่ผอมลง จริงๆ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณเตือน ฮอร์โมนไทรอยด์ของคุณอาจมีปัญหา เพราะฮอร์โมนไทรอยด์เป็นฮอร์โมนแห่งการเผาผลาญ หากไทรอยด์มีปัญหาก็จะอ้วนง่าย ลดน้ำหนักยาก เพราะอัตราการเผาผลาญต่ำ ควรเสริมไอโอดีนจำพวกอาหารทะเล สาหร่ายทะเล ปลาทูน่า ปลาค็อด กุ้ง ไข่ แต่บางครั้งกินอาหารอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอ ควรเสริมฮอร์โมนไทรอยด์ที่มาจากธรรมชาติเข้าไปด้วย อย่างเช่น Thyroid Armour ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญให้ดียิ่งขึ้น ช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม แล้วยังช่วยความคิด ความจำให้ดีขึ้นอีกด้วย

ติดต่อเรา