จะเกิดอะไรขึ้น หากคุม “เบาหวาน” ไม่ได้? . เบาหวานเป็นโรคที่มีผลกระทบต่อระบบร่าง…

🚨 จะเกิดอะไรขึ้น หากคุม “เบาหวาน” ไม่ได้?
.
เบาหวานเป็นโรคที่มีผลกระทบต่อระบบร่างกายหลายอย่าง ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด การที่ผู้ป่วยเบาหวานไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างเหมาะสมจะส่งผลที่ร้ายแรงต่อสุขภาพในระยะยาว
.
การไม่สามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดนั้นหมายถึง ผู้ที่มีระดับน้ำตาลในตอนเช้าสูงกว่า 130 mg/dl หรือระดับน้ำตาลสะสมเฉลี่ยสามเดือน (HbA1C) มากกว่า 7 mg% ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่ร้ายแรงตามมาได้ ดังเช่น
.
❌ โรคหลอดเลือดสมอง: การเป็นเบาหวานเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัมพฤกษ์และอัมพาต ซึ่งเป็นสาเหตุของความพิการและความตายที่มากขึ้นในผู้ป่วยเบาหวาน
❌ ไตวายจากเบาหวาน: เบาหวานสามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานของไต ทำให้การกรองของไตลดลง ส่งผลสู่ไตวายในระยะยาว
❌ เส้นประสาทเสื่อม: ระดับน้ำตาลในเลือดสูงอาจทำให้เส้นประสาทเสื่อมและเกิดอาการชาปลายมือ ปลายเท้า หรือสมรรถภาพทางเพศลดลง
❌ เบาหวานขึ้นจอประสาทตา: การมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงอาจทำให้เกิดความเสื่อมของจอประสาทตา ทำให้ต้อกระจกและเสี่ยงต่อการเสียวิสัย
❌ โรคหลอดเลือดเลือดหัวใจ: ผู้ป่วยเบาหวานมีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การขาดเลือดที่กล้ามเนื้อหัวใจ และหัวใจวาย ความเสี่ยงนี้ยิ่งสูงขึ้นถ้าผู้ป่วยมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น ความดันโลหิตสูง และโรคไขมันในเลือด
❌ สูญเสียประสาทรับรู้ที่เท้า: เบาหวานสามารถทำให้เสียประสาทรับรู้ที่เท้า นำไปสู่การเกิดแผลที่เท้า ซึ่งเป็นแผลหายยาก ในกรณีที่รักษาไม่ได้ อาจจำเป็นต้องตัดเท้า
.
ดังนั้น การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายแรงตามมา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดี อาทิ
.
✅ ควบคุมอาหาร ลดการบริโภคแป้ง หวาน มัน และเค็ม
✅ เลี่ยงขนมหวานและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง
✅ เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ เน้นอาหารที่มีกากใยสูง
✅ ทานยาตามแพทย์สั่ง และตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ
✅ พักผ่อนให้เพียงพอ ให้ร่างกายได้รักษาและฟื้นฟู
✅ หยุดสูบบุหรี่ บุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงในการเป็นเบาหวาน
✅ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือด
✅ ควบคุมน้ำหนักให้ไม่เกินเกณฑ์ ช่วยลดเสี่ยงเบาหวาน
.
หากปฏิบัติตามข้อแนะนำเหล่านี้ จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดียิ่งขึ้น อย่าลืมให้ความสำคัญกับสุขภาพของคุณเอง และตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ และควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์เพื่อควบคุมโรคเบาหวานให้ดีที่สุดนะคะ
.
#อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอ #Health #Disease #โรคเบาหวาน #ไตวาย

ติดต่อเรา