ตรวจปัสสาวะพบโปรตีนรั่ว เป็นไตวายไตเสื่อมจริงหรือไม่?

ตรวจปัสสาวะพบโปรตีนรั่ว เป็นไตวายไตเสื่อมจริงหรือไม่?

ติดต่อเรา