ทำอย่างไรดี? เมื่อเข้าสู่วัยทอง แคลเซียมยิ่งน้อยลง ปกติคนต้องการแคลเซียมมากที่…

ทำอย่างไรดี? เมื่อเข้าสู่วัยทอง แคลเซียมยิ่งน้อยลง

ปกติคนต้องการแคลเซียมมากที่สุด คือ คนที่หมดประจำเดือน โดยต้องการแคลเซียมวันละ 1,000 มก. ซึ่งคนอายุเกิน 30 ปีขึ้นไปการดูดซึมแคลเซียมจะลดลงปีละ 0.2% แต่หากหมดประจำเดือนไปแล้วจะดูดซึมแคลเซียมน้อยลง 2% ประกอบกับการสังเคราะห์วิตามิน D ในผู้สูงอายุทำได้ไม่ดี เพราะคอเลสเตอรอลใต้ผิวหนังที่เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์วิตามิน D ของผู้สูงอายุลดลง ปกติวิตามิน D จะช่วยดูดซึมแคลเซียมจากทางเดินอาหารแต่เมื่ออายุมากขึ้นวิตามิน D มีน้อยลงการดูดซึมแคลเซียมก็ทำได้ไม่ดีจึงเสี่ยงขาดแคลเซียมมากขึ้น จึงอาจเสริม Chelated Calcium เพื่อช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง ควรทานคู่กับวิตามิน D3 ช่วยให้ทางเดินอาหารดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้น และวิตามิน K2 ช่วยนำแคลเซียมที่อยู่ในหลอดเลือดไปที่กระดูก ไม่เหลือไปเกาะหลอดเลือด

ติดต่อเรา