นิ่วในทางเดินปัสสาวะ ภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม ปวดรุนแรงบริเวณเอวด้านหลัง ปัส…

นิ่วในทางเดินปัสสาวะ ภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

ปวดรุนแรงบริเวณเอวด้านหลัง
ปัสสาวะเจ็บ
สีปัสสาวะเปลี่ยน
คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้

การมีนิ่วในทางเดินปัสสาวะหรือนิ่วในไต ส่วนหนึ่งเกิดจากมีแคลเซียมในปัสสาวะมากผิดปกติ หากแคลเซียมขับออกมาในทางเดินปัสสาวะมากเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลึกของนิ่วได้ จึงควรดื่มน้ำให้มากจะช่วยลดโอกาสการตกตะกอนของสารก่อนิ่ว คุมปริมาณการทานเนื้อสัตว์ ควรทานวิตามิน K2 เพราะเมื่อทานอาหารที่มีแคลเซียมหรืออาหารเสริมแคลเซียมเข้าไป วิตามิน K2 จะนำแคลเซียมเหล่านั้นไปที่กระดูก แต่หากขาดวิตามิน K2 แคลเซียมจะไปที่กระดูกไม่ได้ก็จะมีแคลเซียมหลงเหลือขับออกมาทางปัสสาวะก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดนิ่วมากขึ้น ควรทานผักให้มากขึ้นเพื่อให้ได้วิตามิน K1 แล้วอาศัยจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารเปลี่ยนวิตามิน K1 เป็นวิตามิน K2 เพื่อนำแคลเซียมไปเก็บที่กระดูก ไม่หลงเหลือขับออกทางปัสสาวะ
.
#อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอ #Health #Disease #นิ่ว #นิ่วทางเดินปัสสาวะ #แคลเซียม

ติดต่อเรา