น้ำตาลฟรุกโตส ตัวการร้ายทำให้ยูริกสูงเสี่ยงเกิดความดันสูงตามมา โดยทั่วไปยูริกใน…

น้ำตาลฟรุกโตส ตัวการร้ายทำให้ยูริกสูงเสี่ยงเกิดความดันสูงตามมา

โดยทั่วไปยูริกในร่างกายเกิดจากอาหาร 50% และเกิดจากร่างกายสร้างขึ้นเอง 50% หากยูริกสูงควรคุมเรื่องอาหาร ควรเลี่ยงทานน้ำตาลผลไม้หรือน้ำตาลฟรุกโตส เช่น น้ำผลไม้ น้ำอัดลม เพราะหากทานน้ำตาลฟรุกโตสปริมาณมากจะถูกเผาผลาญในร่างกายและถูกร่างกายเปลี่ยนให้กลายเป็นกรดยูริกในเลือด ซึ่งยูริกสูงก็เป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง โดยพบว่า 40% ของคนที่เป็นความดันโลหิตสูงจะมียูริกสูงด้วย จึงควรเปลี่ยนดื่มน้ำหวานมาดื่มน้ำแร่แทน เพราะน้ำแร่ทำให้ร่างกายเป็นด่าง หากร่างกายเป็นด่างจะขับกรดยูริกออกไปได้ดี หรืออาจเสริม Bluvas ช่วยลดยูริกและช่วยดูแลเรื่องความดัน Magnesium แร่ธาตุที่ทำให้ร่างกายเป็นด่างสูง ช่วยขับยูริกได้ดี
.
#อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอ #Health #Disease #ความดันโลหิตสูง #ยูริก #น้ำตาลฟรุกโตส

ติดต่อเรา