น้ำตาล คือ ยาพิษ คุกคามชีวิต ทำลายสุขภาพ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอ…

น้ำตาล คือ ยาพิษ คุกคามชีวิต ทำลายสุขภาพ

โรคเบาหวาน
โรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคหลอดเลือดสมอง

น้ำตาลนอกจากทำให้เกิดโรคเบาหวานแล้ว ยังเป็นตัวการร้ายทำลายหลอดเลือด โดยจะไปกระตุ้นให้หลอดเลือดเกิดการอักเสบ เกิด Oxidized LDL มีไขมันไปเกาะหลอดเลือดมากขึ้น หลอดเลือดจึงตีบตันขึ้นเรื่อยๆ แล้วยังไปลดการสร้างไนตริกออกไซด์ที่ช่วยให้หลอดเลือดขยายตัว เมื่อไนตริกออกไซด์ลดลงทำให้หลอดเลือดยิ่งหดตัวและตีบตันมากขึ้นจนทำให้เกิดโรคหลอดเลือดต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง เมื่อเลือดไปเลี้ยงอวัยวะน้อยลงก็จะทำให้เกิดหัวใจขาดเลือด ส่วนสมองก็เกิดสโตรก ในคนที่ติดหวานควรคุมปริมาณน้ำตาลให้ดี ออกกำลังกายเพิ่มการเผาผลาญ อาจเสริมวิตามิน B100 ช่วยป้องกันการเสื่อมของหลอดเลือดที่เกิดจากน้ำตาล ป้องกันภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจและสมองได้
.
#อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอ #Health #Disease #น้ำตาล #หลอดเลือด #โรคเบาหวาน #โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง

ติดต่อเรา