ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมถามตอบกับหมออรรถ ‍ 1. คุณจิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุ…

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
กิจกรรมถามตอบกับหมออรรถ 👨🏻‍

1. คุณจิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์ (เรือรบ)
2. คุณวิไล เกิดผล
3. คุณกรณ์กาญจน์ ธนวุฒิบูรณ์
4. คุณกรรณิการ์ สุนทรญาณกิจ
5. คุณรตนทิศ ลักน์ทรงดนุช
6. คุณคณิศร เชษฐโชติรส
7. คุณพิชชาภา ฟูมณีโชติ
8. คุณเคที่ ทองดี
9. น้องพอใจ
10. น้องอิงธรรม

ผู้โชคดีรับฟรี โปรตีน 2 กล่อง (รสช็อกโกแลต + รสวานิลลา) มูลค่า 1,700 บาท

✨ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะ 🎉

ติดต่อเรา