ผู้หญิงวัยทองหรือวัยหมดประจำเดือน ระวังเรื่องยูริกสูง ปัญหาหนึ่งที่ทำให้ยูริกสู…

ผู้หญิงวัยทองหรือวัยหมดประจำเดือน ระวังเรื่องยูริกสูง

ปัญหาหนึ่งที่ทำให้ยูริกสูง คือ การขับยูริกออกจากร่างกายได้น้อย โดยเฉพาะในผู้หญิงวัยทองหรือวัยหมดประจำเดือนที่ควรระวังอย่างมาก เพราะฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นตัวช่วยขับยูริกออก แล้วเมื่อหมดประจำเดือนฮอร์โมนเอสโตรเจนก็จะลดลง การขับกรดยูริกออกก็จะลดลงไปด้วย ควรดื่มน้ำให้มากขึ้น ถ้าดื่มน้ำเยอะยูริกก็ขับออกได้เยอะ อาจปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงด้วย Female Hormones ช่วยให้ฮอร์โมนเพศหญิงสมดุลมากขึ้น หลับสบาย​ ต้านเครียด เสริม Magnesium ช่วยให้ร่างกายมีความเป็นด่างมากยิ่งขึ้น และช่วยขับยูริกออกได้ดี Multimineral ทำให้ร่างกายเป็นด่าง ช่วยขับยูริกออกได้ดีขึ้น Bluvas มีส่วนผสมของ Celery ที่ช่วยลดกรดยูริกและความดันโลหิตได้

ติดต่อเรา