พ่อ แม่ เบื่ออาหาร กินได้น้อยลง ทำอย่างไรดี? เมื่ออายุมากขึ้นความอยากอาหารก็ลด…

พ่อ แม่ เบื่ออาหาร กินได้น้อยลง ทำอย่างไรดี?

เมื่ออายุมากขึ้นความอยากอาหารก็ลดลง เนื่องจากการรับกลิ่น รับรสเปลี่ยนไป อาจมีการกินยาที่มีผลต่อความอยากอาหาร มีสุขภาพฟันแย่ทำให้การเคี้ยวอาหารลำบาก จึงทำให้ผู้สูงอายุบางคนเบื่ออาหาร กินอาหารได้น้อยลง ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่ลูกหลานไม่ควรมองข้าม เพราะหากปล่อยทิ้งไว้นานแล้ว ผู้สูงอายุกินอาหารไม่ครบครบถ้วน ร่างกายก็จะขาดสารอาหาร สุขภาพก็จะยิ่งแย่ลง อาจเกิดผลกระทบร้ายแรงต่อตัวผู้สูงอายุได้ ควรเสริม Zinc ให้ผู้สูงอายุ เพราะ Zinc จะช่วยให้เจริญอาหารและรับรู้รสชาติของอาหารได้มากขึ้น ช่วยดูดซึมสารอาหาร และยังช่วยต้านไวรัสได้อีกด้วย

ติดต่อเรา