‘ยูริกสูง’ ภัยร้ายต่อสุขภาพ ที่คนส่วนมากไม่รู้ โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดส…

‘ยูริกสูง’ ภัยร้ายต่อสุขภาพ ที่คนส่วนมากไม่รู้

โรคความดันโลหิตสูง
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคเก๊าต์
โรคนิ่ว
ไตวาย

เป็นผลพวงที่ตามมาหากยูริกสูง ยูริกเกิดจากร่างกายสร้างขึ้น และจากอาหารที่กินเข้าไป โดยเฉพาะอาหารที่มีสารพิวรีนสูงที่ควรเลี่ยง เช่น เครื่องในสัตว์ เนื้อสัตว์ น้ำซุป ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ปลาดุก ปลาไส้ตัน กะปิ แอลกอฮอล์ น้ำอัดลม น้ำผลไม้ หรืออาหารที่มีส่วนผสมของฟรุกโตสมากเกินไป ปกติแล้วยูริกจะขับออกทางปัสสาวะ 70% จึงควรดื่มน้ำเปล่าให้มากๆ หรือดื่มน้ำแร่ได้ก็จะยิ่งดี เพราะน้ำแร่ทำให้ร่างกายเป็นด่าง ยิ่งร่างกายเป็นด่างจะยิ่งขับกรดยูริกออกไปได้ดี หรือเสริม Bluvas ช่วยลดยูริก ลดความดัน Magnesium แร่ธาตุที่ทำให้ร่างกายเป็นด่างสูง ช่วยขับยูริก ลดความดัน Multimineral ทำให้ร่างกายเป็นด่าง ช่วยขับยูริกออกได้ดีขึ้น

#Health #Diseases #อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอ

ติดต่อเรา