รู้หรือไม่? การกินยาลดไขมันกลุ่ม Statin อาจทำให้ร่างกายเสี่ยงขาด CoQ10 ยาลดไขมั…

รู้หรือไม่? การกินยาลดไขมันกลุ่ม Statin อาจทำให้ร่างกายเสี่ยงขาด CoQ10

ยาลดไขมันกลุ่ม Statin เป็นยากลุ่มหลักที่หลายคนกินกัน แต่ยาลดไขมันตัวนี้จะไปยับยั้งการสร้าง CoQ10 ของร่างกายทำให้ร่างกายขาด CoQ10 ได้ ซึ่ง CoQ10 สำคัญเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งพลังงานของร่างกาย ทั้งสมอง หัวใจ กล้ามเนื้อ บางคนกินยาลดไขมันตัวนี้ก็มีปัญหาเจ็บกล้ามเนื้อ เป็นตะคริว กล้ามเนื้ออ่อนแรง เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ คนที่กินยาลดไขมันกลุ่ม Statin จึงควรกิน CoQ10 เสริมเข้าไปด้วยก็จะไปช่วยลดผลข้างเคียงของยาลดไขมันได้
.
#อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอ #Health #Disease #CoQ10 #Statin #คอเลสเตอรอล #ยาลดไขมัน

ติดต่อเรา