วิตามิน B วิตามินสำคัญที่ร่างกายขาดไม่ได้ วิตามิน B เป็นส่วนประกอบของสารสำคัญต…

วิตามิน B วิตามินสำคัญที่ร่างกายขาดไม่ได้

วิตามิน B เป็นส่วนประกอบของสารสำคัญต่างๆ ในร่างกาย เพราะใช้ในการทำงานของร่างกายแทบทุกระบบ เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำ หากได้รับอย่างเพียงพอหรือได้รับเกินร่างกายก็จะขับออกไม่มีการเก็บสะสมไว้ใช้ในวันต่อไป หากร่างกายขาดวิตามิน B ก็จะส่งผลให้ระบบต่างๆ ในร่างกายทำงานผิดปกติ และอาจก่อให้เกิดโรคตามมาได้ ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดและสมอง โรคทางระบบประสาทและสมอง ระบบทางเดินหายใจ โรคโลหิตจาง โรคซึมเศร้า จึงอาจพิจารณาเสริมด้วยวิตามิน B100 ที่รวมวิตามิน B ทุกตัวไว้ในปริมาณที่เหมาะสม ช่วยส่งเสริมให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้

ติดต่อเรา