เป็นไตวายห้ามทานเห็ดและเต้าหู้ จริงหรือไม่?

เป็นไตวายห้ามทานเห็ดและเต้าหู้ จริงหรือไม่?

ติดต่อเรา