เห็นกลองเหล่านี้แล้ว นึกถึงเรื่องที่ แจ๊ค หม่า เคยเล่าไว้ว่า . ถ้าเอาเงินกับกล…

เห็นกลองเหล่านี้แล้ว นึกถึงเรื่องที่ แจ๊ค หม่า เคยเล่าไว้ว่า
.
ถ้าเอาเงินกับกล้วยไปวางต่อหน้าลิง ลิงจะเลือกกล้วยเพราะลิงไม่รู้ว่าเงินสามารถนำไปซื้อกล้วยได้มากมาย
.
ในชีวิตจริงถ้าเอาเงินกับสุขภาพไปวางต่อหน้าคน คนก็มีแนวโน้มที่จะเลือกเงินเพราะคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าการมีสุขภาพที่ดีนำมาซึ่งเงินและความสุขได้อย่างมากมาย
.
ไม่มีความสําเร็จใด ชดเชยความล้มเหลวของครอบครัวได้
.
ฉันใดฉันนั้น ไม่มีความสําเร็จใด ชดเชยความล้มเหลวของสุขภาพได้เช่นกัน
.
คงไม่มีประโยชน์อันได้ที่จะมีความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่เป็นมะเร็งในระยะสุดท้าย
.
และคงไม่มีประโยชน์อันได้ที่จะมีเงินเป็นพันล้านแต่เป็นผู้ป่วยติดเตียงจากหลอดเลือดสมองแตก
.
ดูแลสุขภาพ ดูแลคนที่เรารักกันให้ดีๆนะครับ^^


ติดต่อเรา