4 สิ่งที่บ่งบอกว่า ‘คุณอาจเป็นเบาหวาน’ . 1. การตรวจน้ำตาลในเลือด ตรวจแบบไม่ต้อ…

4 สิ่งที่บ่งบอกว่า ‘คุณอาจเป็นเบาหวาน’ 🍭🍨🍰
.
🟦 1. การตรวจน้ำตาลในเลือด ตรวจแบบไม่ต้องอดอาหาร สามารถไปโรงพยาบาลแล้วตรวจเลือดได้เลย จะตรวจน้ำตาลในเลือดเวลาไหนก็ได้ ถ้าตรวจแล้วค่าน้ำตาลในเลือดในช่วงเวลาไหนก็ตาม มีค่าน้ำตาลเกิน 200 ถือว่า “เป็นเบาหวาน” แล้ว
.
🟦 2. การตรวจ Fasting Blood Sugar (FBS) เป็นการตรวจน้ำตาลในเลือดแบบการอดอาหารเกิน 8 ชม. ขึ้นไป โดยในตอนเช้าเมื่อตื่นมาก็ยังไม่ต้องทานอะไรแล้วจึงไปตรวจน้ำตาลในเลือด
.
🔺 ถ้ามีค่าน้ำตาลเกิน 126 ขึ้นไป ถือว่า “เป็นเบาหวาน”
🔺 ถ้ามีค่าน้ำตาล 100-125 เช่น 110, 115 เรียกว่า “ภาวะก่อนเบาหวาน” คือ มีการคุมน้ำตาลที่ไม่ค่อยดี จึงต้องดูแลตัวเองอย่างดีในช่วงนี้ โดยน้ำตาลควรจะต้องต่ำกว่า 100 ลงมาถึงจะน่าพอใจ
.
✨ค่าน้ำตาลที่ดีที่สุด คือ ต่ำกว่า 84 เพราะว่าเวลาที่มีการอดอาหารแล้วยังมีค่าน้ำตาลที่ค่อนข้างสูง เช่น 98, 99 เมื่อเทียบกับคนที่มีค่าน้ำตาลต่ำกว่า 84 แล้ว พบว่า เมื่ออดอาหารแต่ยังมีค่าน้ำตาลที่สูงอยู่นั้น ในหลังมื้ออาหารความสามารถที่จะดึงให้น้ำตาลลดลงต่ำจะทำได้ช้า แต่ในคนที่มีระดับค่าน้ำตาลที่ต่ำกว่า 84 เมื่อทานอาหารเข้าไปจะสามารถดึงค่าน้ำตาลให้กลับมาเป็นปกติได้ดีนั่นเอง
.
🟦 3. การตรวจ OGTT (Oral Glucose Tolerance Test) ในคนที่มีค่าน้ำตาลที่ไม่ดี ตั้งแต่ 100-125 บ่งบอกว่า คนที่อยู่ในช่วงนี้จะเป็นภาวะ Prediabetes “ภาวะก่อนเบาหวาน” ซึ่งในบางโรงพยาบาลจะทำการตรวจเพิ่มเติมโดยการให้กินน้ำตาลประมาณ 75 กรัมเข้าไป กินไปแล้วอีก 2 ชม. มาตรวจซ้ำดูว่า ร่างกายสามารถที่จะดึงค่าน้ำตาลให้ต่ำลงมาได้หรือไม่
.
🔺 ถ้าปรากฎกว่าร่างกายสามารถดึงค่าน้ำตาลให้ต่ำลงมาถึง 140 จึงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีปัญหา
🔺 แต่ถ้าค่าน้ำตาลอยู่ในช่วง 140-149 พบว่า เป็น “ภาวะก่อนเบาหวาน” แต่หากว่า 2 ชม. ไปแล้ว แต่ค่าน้ำตาลยังคงเกิน 200 อยู่ บ่งบอกว่า ​“เป็นเบาหวาน” แล้ว
.
🟦 4. การตรวจค่าน้ำตาลสะสมในเลือด (Hemoglobin A1c : HbA1c) ถ้าเกิดว่าค่าน้ำตาลสะสมเกิน 6.5 บ่งบอกว่า “เป็นเบาหวาน” แล้ว
.
🔆 การตรวจค่าน้ำตาลสะสมจะตรวจตอนไหนก็ได้ เช่น กินข้าวมาแล้วจะมาตรวจเลยก็ได้ ซึ่งการตรวจค่าน้ำตาลสะสมเป็นการบ่งบอกค่าเฉลี่ยของน้ำตาลในเลือดย้อนหลัง 3 เดือน เป็นการดูค่าน้ำตาลที่เคลือบอยู่บนเม็ดเลือด โดยปกติเม็ดเลือดจะมีอายุประมาณ 3 เดือน ซึ่งจะบอกได้เลยว่า ย้อนหลัง 3 เดือนสุขภาพเป็นยังไงบ้าง? กินคาร์โบไฮเดรตเยอะไปหรือไม่? คุมน้ำตาลได้ดีหรือเปล่า?
.
✨ โดยค่าน้ำตาลสะสมที่ดี คือ ต่ำกว่า 5.5 ในงานวิจัยพบว่า ถ้าค่าน้ำตาลสะสมต่ำกว่า 5.5 โอกาสในการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ จะน้อยลง ไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง ก็จะน้อยลงตามไปด้วย
.
ดังนั้น หากเราต้องการที่จะรู้ว่า สุขภาพของตัวเองเป็นแบบไหน เข้าใกล้โรคเบาหวานแล้วหรือยัง เราเป็นภาวะก่อนเบาหวานแล้วหรือไม่ ก็สามารถที่จะไปตรวจการหาโรคเบาหวานได้ตาม 4 ข้อที่กล่าวมาได้ โดยสามารถเลือกการตรวจตามที่เราสะดวก ไม่ว่าจะตรวจแบบไหน ก็ทำให้เรารู้ว่าสุขภาพเราเป็นยังไงได้เลย ซึ่งหากเราไม่อยากเจ็บป่วย เราจึงควรดูแลตัวเองมาตั้งแต่เนิ่นๆ ใส่ใจสุขภาพของตัวเองอย่างใกล้ชิด อย่าละเลยสัญญาณเตือนเล็กๆ น้อยๆ ที่ร่างกายส่งออกมา เพื่อสุขภาพที่ดี ห่างไกลหมอ เราจึงควรเริ่มดูแลตัวเองกันนะคะ ​: )

ติดต่อเรา