Merry Xmas ครับทุกคน วันนี้เป็นวันAniversary ของคุณหมอและภรรยาด้วย ^^ ขอให้ทุ…

Merry Xmas ครับทุกคน
วันนี้เป็นวันAniversary ของคุณหมอและภรรยาด้วย ^^
ขอให้ทุกคนมีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะครับ ^^

ติดต่อเรา