Q: คนเป็นวัยทอง ควรใช้ฮอร์โมนตัวไหน? A: วัยทองเกิดจากการพร่องของฮอร์โมนเพศ ตัวท…

Q: คนเป็นวัยทอง ควรใช้ฮอร์โมนตัวไหน?

A: วัยทองเกิดจากการพร่องของฮอร์โมนเพศ ตัวที่ดีที่สุดที่ใช้ในการแก้ปัญหาของวัยทอง คือ ฮอร์โมน แนะนำเป็น Bioidentical Hormones เป็นฮอร์โมนที่มีโครงสร้างเหมือนตามธรรมชาติของร่างกาย มีความปลอดภัย ช่วยแก้ปัญหาของวัยทองได้ดี ควรใช้ร่วมกับ DIM ที่เป็นสารสกัดจากพวกบรอกโคลี กระหล่ำ จะช่วยป้องกันมะเร็งของต่อมเพศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเต้านม รังไข่ ต่อมลูกหมาก ดังนั้นหากต้องการแก้ปัญหาวัยทองจึงควรใช้ฮอร์โมนทดแทนเข้าไปเพราะว่ารังไข่กับอัณฑะสร้างฮอร์โมนไม่ได้แล้วนั่นเอง

ติดต่อเรา