Q : บางคนบอกว่า เบาหวานรักษาไม่ได้จริงหรือไม่? A : ด้วยความรู้ทุกวันนี้ เบาหวาน…

Q : บางคนบอกว่า เบาหวานรักษาไม่ได้จริงหรือไม่?

A : ด้วยความรู้ทุกวันนี้ เบาหวานเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องกินยาไปตลอดชีวิต โรคเบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากตับอ่อนเสื่อมสภาพ ซึ่งปกติตับอ่อนมีหน้าที่ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด พอเวลาที่ตับอ่อนเสื่อมสภาพไปแล้วก็จะไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ วิธีการรักษาทุกวันนี้ คือ การฟื้นฟูตับอ่อนให้ได้ ถ้าเราสามารถฟื้นฟูตับอ่อนของเราให้ทำงานได้เป็นปกติ ตับอ่อนก็สามารถไปคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ เราก็จะไม่จำเป็นต้องกินยาไปตลอดชีวิต วิธีการฟื้นฟูตับอ่อนแบบง่ายๆ ด้วยตนเองที่ควรทำ คือ การทำ Intermittent Fasting (IF) เบื้องต้นหากอยากรักษาเบาหวานจึงควรทำ IF ไปด้วย

ติดต่อเรา