Q : เป็นเกาต์ กินน้ำอัดลมน้ำตาล 0% ได้ไหม? A : ในน้ำอัดลมจะใส่น้ำตาลฟรุกโตส แล้…

Q : เป็นเกาต์ กินน้ำอัดลมน้ำตาล 0% ได้ไหม?

A : ในน้ำอัดลมจะใส่น้ำตาลฟรุกโตส แล้วน้ำตาลฟรุกโตสเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ยูริกสูง ซึ่งยูริกก็จะทำให้เกิดเกาต์ แต่ถ้าในน้ำอัดลมไม่มีน้ำตาลฟรุกโตส หรือน้ำตาล 0% กินได้ไหม? ยังไงก็ไม่แนะนำให้กินอยู่ดี เพราะว่าน้ำอัดลมมีกรดฟอสฟอริก ซึ่งกรดฟอสฟอริกทำให้น้ำอัดลมมีความเป็นกรดสูง ยิ่งเมื่อกินเข้าไปแล้วร่างกายเป็นกรดร่างกายจะขับกรดยูริกออกได้ไม่ดี การที่ภาวะร่างกายเป็นกรดจะยิ่งทำให้ยูริกยิ่งตกผลึก ตกตะกอน ตามข้อต่างๆ ได้ดีมากยิ่งขึ้น จะทำให้ยูริกขับออกยาก เพราะฉะนั้นคนเป็นเกาต์จึงไม่ควรกินน้ำอัดลม แม้จะเป็นน้ำอัดลมน้ำตาล 0% ก็ตาม

ติดต่อเรา